مجموعه ها و موسساتی که درخواست حضور استاد در مجموعه و  شهر خود را دارند باتوجه به موضوع و تخصص اساتید بعد از انتخاب آنها فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از بررسی در خواست ها توسط شبکه اعزام سخنران و استاد عمار با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

حد اقل فاصله زمانی لازم بین تاریخ ثبت درخواست و تاریخ برگزاری برنامه دو هفته می باشد در غیر اینصورت به در خواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • افزودن یک ردیف
  • با مشاهده اساتید موجود در سایت، به ترتیب اولویت در زمینه درخواستی، اساتید مورد نظر را انتخاب نمایید. به عنوان مثال: حسین آبنیکی، مجتبی ابراهیمی، مهدی ابوطالبی
  • به عنوان مثال: 25/8/1395 ساعت 14 تا 16