تشکیلات | دوره آموزشی شبکه عمار

اهداف دوره: فهم ضرورت و علاقه مند شدن به کار تشکیلاتی آشنایی با کار تشکیلاتی و فهم ارکان اصلی آن تسلط و توانمند شدن به نحوه اداره یا کار در یک مجموعه تشکیلاتی ارائه راهکردهایی تربیتی و اجرایی در راستای شناسایی و جذب و رشد افراد درون تشکیلات تحلیل و بررسی شیوه اداره تشکیلاتی مجموعه […]