رسانه و جنگ نرم | دوره آموزشی شبکه عمار

سرفصل دوره: مبانی و کلیات جنگ نرم ماهواره فضای مجازی بازیهای رایانه‌ای معارف انقلاب در مقابله با جنگ نرم مدت دوره: ۴ جلسه ۳ ساعت با حضور اساتید رسانه شبکه عمار جهت درخواست دوره تخصصی  به اینجا  مراجعه نمایید.