مجموعه ها و موسساتی که درخواست حضور استاد در مجموعه و  شهر خود را دارند باتوجه به موضوع و تخصص اساتید بعد از انتخاب آنها فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از بررسی در خواست ها توسط شبکه اعزام سخنران و استاد عمار با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

متاسفانه در حال حاضر امکان ثبت درخواست وجود ندارد.