توطئه اقتصادی دشمن | دوره آموزشی شبکه عمار

سرفصل دوره: اسارت اقتصادی تاثیر برجام بر اقتصاد کشور برجام و رفع تحریم ها تحریف مفهوم اقتصاد مقاومتی تخریب فرهنگ اقتصادی برجام و تحریم ها الگوی آمریکا در نبرد اقتصادی با انقلاب اسلامی نگاهی به نتایج برجام وضعیت تحریم ها قبل و بعد از برجام برجام و توسعه وابسته اقتصادپسابرجام مبنای تفکر توسعه وابسته سیاست […]