تشکیلات | دوره آموزشی شبکه عمار

اهداف دوره: فهم ضرورت و علاقه مند شدن به کار تشکیلاتی آشنایی با کار تشکیلاتی و فهم ارکان اصلی آن تسلط و توانمند شدن به نحوه اداره یا کار در یک مجموعه تشکیلاتی ارائه راهکردهایی تربیتی و اجرایی در راستای شناسایی و جذب و رشد افراد درون تشکیلات تحلیل و بررسی شیوه اداره تشکیلاتی مجموعه […]

جریان شناسی سیاسی در ایران | دوره آموزشی شبکه عمار

سرفصل دوره: مبانی نظری در جریانات سیاسی در ایران و جهان (دوره بنی صدر و بازرگان) منافقین و منتظری دفاع مقدس و نخست وزیری میرحسین موسوی نقطه اشتراک انحرافات دولتها از سال ۶۸ تا کنون   مدت دوره:۴ جلسه ۳ ساعت با حضور اساتید سیاسی شبکه عمار   جهت درخواست دوره تخصصی  به اینجا  مراجعه نمایید.

رژیم صهیونیستی و شکاف‌های اجتماعی آن | دوره آموزشی شبکه عمار

عنوان دوره: مبانی صهیونیسم و شاخه های آن تاریخچه صهیونیسم صهیونیسم مذهبی صهیونیسم سوسیالیستی صهیونیسم غیر یهودی پساصهیونیسم نوصهیونیسم  یهودیت ضدصهیونیستی   مدت دوره: ۲ جلسه ۳ ساعت با حضور اساتید اقتصادی شبکه عمار   عنوان دوره: رژیم صهیونیستی و شکاف‌های اجتماعی آن مفهوم شکاف و انواع آن. تاریخچه شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی در جامعه صهیونیستی. […]