فراخوان همکاری و نقش آفرینان در ستاد مردمی آیت الله رئیسی

ایجاد جریان مردمی برای معرفی اصلح و مقابله با انحراف در افکار عمومی

بدین وسیله از تمامی فعالین و متخصصین در حوزه های مختلف دعوت می شود تا جهت پیوستن به ستاد مردمی آیت الله رئیسی ، فرم زیر را جهت هماهنگی و سازماندهی تکمیل نمایند.

فراخوان همکاری و نقش آفرینان در ستاد مردمی آیت الله رئیسی

  • فایل ها را به اینجا بکشید

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *