شبکه اعزام سخنران و استاد عمار

شبکه اعزام اساتید عمار مجموعه ای فرهنگی تبلیغی در جبهه انقلاب اسلامی است که در حوزه های تخصصی و در قالب مجموعه ای مردم نهاد، با استفاده از تجربه موفق موسسات فرهنگی موثر در این عرصه فعالیت خود را در تابستان ۱۳۹۵ آغاز نمود.
هدف از راه اندازی این شبکه ارائه خدمات و تسهیلات به مجموعه ها در دعوت از اساتید حوزه های تخصصی، و ارائه خدمات جانبی به اساتید برای بهره گیری مناسب تر از زمان و توان خود در جهت تاثیرگذاری حداکثری می باشد.
جهت دستیابی به این هدف مجموعه های مختلف در سراسر کشور میتوانند از طریق سایت Ammarnet.ir و با ثبت نام و ارائه ثبت درخواست سخنرانی ،  از خدمات این شبکه استفاده نمایند. همچنین با ارائه خدمات این شبکه به اساتید، این عزیزان میتوانند با کمترین دغدغه های اجرایی، تمام توانشان را معطوف به ارائه و تدوین محتوا در حوزه تخصصی خود نمایند.

ammarbig