رژیم صهیونیستی و شکاف‌های اجتماعی آن | دوره آموزشی شبکه عمار

عنوان دوره:

مبانی صهیونیسم و شاخه های آن

 • تاریخچه صهیونیسم
 • صهیونیسم مذهبی
 • صهیونیسم سوسیالیستی
 • صهیونیسم غیر یهودی
 • پساصهیونیسم
 • نوصهیونیسم
 •  یهودیت ضدصهیونیستی

 

 • مدت دوره: ۲ جلسه ۳ ساعت
 • با حضور اساتید اقتصادی شبکه عمار

 

عنوان دوره:

رژیم صهیونیستی و شکاف‌های اجتماعی آن

 • مفهوم شکاف و انواع آن.
 • تاریخچه شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی در جامعه صهیونیستی.
 • تأثیر شکاف‌های اجتماعی بر جریان‌های سیاسی.
 • شکاف‌های اجتماعی؛ آسیب‌پذیری جامعه صهیونیستی

 

 • مدت دوره: ۲ جلسه ۲ساعت
 • با حضور اساتید اقتصادی شبکه عمار

 

جهت درخواست دوره تخصصی  به اینجا  مراجعه نمایید.

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *