سلسله نشست های حرف نو – زنگ خطر

موضوع: بررسی وضعیت نابسامان مسکن و عدالت شهری

باحضور:

  • دکتر افشین پروین پور – کارشناس مسکن
  • یاشار سلطانی

 

 

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *