تاریخ بصیرت افزا | دوره آموزشی شبکه عمار

سرفصل دوره:
  • دشمن شناسی در قرآن
  • تحلیل جریان نفاق در صدر اسلام
  • عملکرد جبهه حق و باطل در تاریخ صدر اسلام و تاریخ معاصر
  • بررسی جریان شناسی عملکرد یهود در دوران معاصر

 

مدت دوره:
  • ۲جلسه ۳ساعته
  • با حضور اساتید اقتصادی شبکه عمار

جهت درخواست دوره تخصصی  به اینجا  مراجعه نمایید.

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *